Wraps


Vi merker gluten på to ulike måter:

  1. glutenfri
  2. svært lavt gluteninnhold.
     

Toleransegrensen varierer fra person til person. Noen tåler svært lavt gluteninnhold, men andre ingenting. Det er viktig at barnehagen avklarer dette. 

 

Glutenfri
Produkter som er merket “glutenfri” inneholder opptil 20 milligram gluten pr. kilo (20 ppm). 
 

Svært lavt gluteninnhold
Produkter som er merket “svært lavt gluteninnhold” inneholder mellom 20 til 100 milligram gluten pr. kilo (20-100ppm). 

Det er påkrevd at produkter skal være merket med disse markeringene.