Lina Lindegaard er utdannet fysioterapeut fra Høgskolen i Oslo. 

Hun har jobbet siden 2015 med rehabilitering av voksne og eldre i første-og andrelinjetjenesten.