Sunniva er sykepleier med videreutdanning som helsesøster.
Hun har jobbet 15 år ved legevakt, samt på Lindrende avdeling og i barnehage. 

Hun har siden 2013 jobber med barn i alderen 0-12 år ved familiesenter og barneskole. 
I tillegg til helsesøster er hun foreldrerådgiver i TIBIR (Tidlig innstats for barn i risiko) og koordiantor for barn med spesielle behov.