Åse Hagen er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet.

Åse har jobbet med de fleste fagfelt innenfor ernæring, og har ved Sykehuset i Vestfold hovedansvaret for diabetesskolen. Åse har diabetes som sitt spesialtfelt.