Hanne Iversen utdannet allmennlærer ved Eik lærerhøgskole. Hun har jobbet på ungdomsskolen siden 2006 hvor hun har hatt ansvar for mat og helsefaget. 

I løpet av denne tiden har hun møtt på mange elever med ulike allergier og har derfor brukt mye tid på å tilpasse oppskrifter. Det å kunne ha MinMat.no vil det være mye lettere å finne fram til tilpassede oppskrifter. Det vil gjøre lærernes jobb enklere i en ganske så hektisk hverdag.