Det er helt ulike ting som skjer i kroppen, men for pasienten selv oppleves symptomene ganske like. I hovedsak deles reaksjoner på mat opp i to kategorier:

Den ene er en immunologisk betinget overfølsomhet mot proteiner i maten. Det vil si at reaksjonen er knyttet opp mot immunsystemet, kroppens forsvar mot bakterier, virus, parasitter og annet. Reaksjonen kan være IgE-mediert, hvor immunforsvaret produserer en type antistoff, immunglobulin E, for å nøytralisere allergenet. Reaksjonen kan også være ikke-IgE-mediert. Blant disse er allergisk kontakteksem vanligst, som skyldes at cellene blir allergiaktivert og ekstra følsomme.

Den andre typen reaksjon er ikke-immunologisk. Det betyr at den ikke involverer kroppens forsvarssystem, og det dannes ikke antistoffer.

En immunologisk betinget reaksjon kaller vi gjerne allergi, mens vi om ikke-immunologiske reaksjoner bruker begreper som intoleranse eller ikke-allergisk overfølsomhet.
Cøliaki står i en særstilling. Den har immunologiske grunnmekanismer, men kan ikke kalles allergi da reaksjonen skyldes intoleranse for gluten.

Symptomene ved en allergi og en intoleranse kan imidlertid være de samme, og begge tilstander kan forekomme samtidig.

I AlleTilbords huker du bort matvarer du ikke tåler, slik at oppskriftene forandrer seg eller fjernes. Du kan også invitere gjester med allergi og krysse av for matvarer kun til et måltid eller i en meny. 

Alle kan teste AlleTilbords for privatpersoner gratis i 7 dager. 
AlleTilbords inkluderer alle rundt bordet og bidrar til et sunt kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, samt reduserer bruken av salt og sukker etter Helsedirektoratets anbefalinger. 

I AlleTilbords jobber leger, kliniske ernæringsfysiolog og fagfolk sammen for å øke kompetansen rundt matreaksjoner og sykdommer knyttet til kosthold. Vårt arbeid kvalitetssikres i samråd med Norges Astma- og Allergiforbund